www.mobarn.noVåre barnehager

Vennskap og fellesskap

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill.

I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagenskal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskjap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjhelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og ta hensyn til andres behov.