www.mobarn.noVåre barnehager

Hvorfor velge Høgnakken Barnehage?

Når foreldre/foresatte skal velge barnehage til sine barn, er det ulike ting man vektlegger

Når foreldre/foresatte skal velge barnehage til sine barn, er det ulike ting man vektlegger.

Noen velger barnehage etter nærmiljø, andre velger barnehage etter satsingsområde.

Her beskriver vi litt om hva vi mener er gode grunner til å velge Høgnakken Barnehage:

  • Vi har et flott uteområde.
  • Vi er en del av MoBarn. MoBarn er et samvirkeforetak med stabil økonomi.
  • Vi har ansatt faste sykevikarer som trer inn ved sykdom. Det innebærer stabilitet blant de voksne. I tillegg leier vi inn vikarer ved behov.
  • Vi prioriterer friluftsliv, så barna får mange gode opplevelser ute.
  • Vi ønsker å være så fleksible som mulig i møte med foreldres/foresattes behov/ønsker, men vektlegger barnas behov først og fremst.
  • Vi ser hvert enkelt barn og ivaretar barnets behov.
  • Vi har både menn og kvinner i personalgruppa.
  • Vi har et godt arbeidsmiljø med mye humor og glede
  • Vi er medlem av PBL og har ordnede arbeidsforhold.