www.mobarn.noVåre barnehager

VENNSKAP - MOBBING

Allerede i førskolealder legges grunnlaget for vennskap. ANERKJENNELSE - SOSIAL KOMPETANSE - TRETRINNSMODELL MOT MOBBING - LEK/SAMARBEID

Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner. Denne kompetansen uttrykkes og tilegnes av barn i samspill med hverandre og med voksne. Den gjenspeiles i barns evne til å ta initiativ og til å opprettholde vennskap.

Avdelingene arbeider med et pedagogisk opplegg- "START".