www.mobarn.noVåre barnehager

Syke barn i barnehagen

Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke. Symptomer på covid - 19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er først og fremtst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

Når kan barn komme i barnehagen etter en luftveisinfeksjon?

Hvis barna har god allmenntilstand og tilbake i sin vanlige form, kan de komme i barnehagen.

FHI presiserer at barn som har vært syke og som fortsatt er snørrete bør testes når snørret har vedvart over 2 døgn.

Ellers ber vi foreldre om å ta kontakt med barnehagen, så kan vi sammen ta en vurdering.

Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme til tilstanden er avklart.

Barn med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen.