www.mobarn.noVåre barnehager

Språkarbeid i barnehagen

Barnehagen skal være bevisst på at kommunikasjon og språk påvirker og påvirkes av alle sider ved barnets utvikling

Språkarbeid preger vår hverdag i barnehagen. Vi arbeider gjennom dialog og samspill for å støtte barna i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening for dem.

Vi arbeider på ulikt vis til de ulike barna (jf progresjonsplanen).

Vi arbeider bevisst med bøker, sanger og bevegelse, rim og regler og eventyr. Samtidig oppfordrer vi barna til selv å fortelle - voksne som lytter. Etter hvert som barna vokser og modnes blir sangene og bøkene mer avanserte. 

Når vi arbeider med flerspråklige barn, arbeider vi mye med konkreter og bilder i tillegg.

Vi arbeider bevisst med personalet på personalmøter og på planleggingsdager med språkarbeid. Vi arbeider nå med blant annet "Språkløyper".