www.mobarn.noVåre barnehager

Informasjon om barnehagen nå i denne spesielle tiden

Fra uke 24 har vi vanlig åpningstid - fra 7.00 til 17.00 Barnehager har en avgjørende rolle for barns omsorg og utvikling. Det er dessuten vesentlig for samfunnsstrukturen idet de muliggjør at foresatte kan arbeide. Barnehagen har da en sentral rolle for å ivareta barna også i en pandemisituasjon. Det er derfor en del smittevernstiltak som barnehagen har satt i gang.

Syke barn i barnehagen

Ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke. Symptomer på covid - 19, særlig hos barn, kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Det er først og fremtst personer med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår.

Nyheter