www.mobarn.noVåre barnehager

Markering av FN dagen

Tema denne uken har vært høst og FN dagen. Vi har snakket om Barnekonvensjonen, vennskap, at ikke alle barn har det like godt overalt i verden. Samtidig har vi snakket om det som skjer om høsten og vi har vært på tur i nærområdet.

Orientering vedrørende avslutning av ansiennitet på andel i Mobarn

Informasjon til andelseiere i Mobarn SA: Etter styremøte i Mobarn 21.05.19 foreslår et enstemmig styre at ansiennitet på andeler skal opphøre fra 01.01.2020. I oktober var forslaget ute til høring i Mobarns 12 samarbeidsutvalg, som ga sin tilslutning til dette.

Nyheter